FA | EN
شرکت صنعتی تونینولند

کنسرو ماهی تون با سبزیجات معطر

کنسرو ماهی تون با سبزیجات معطر

کنسرو ماهی تون با سبزیجات معطر

کنسرو ماهی تون با سبزیجات معطر محصولی خوش رایحه و مشتری پسند است که نیاز مصرف کننده از یک محصول با کیفیت را پاسخ میدهد .

آیا میدانید..!!!

ماهی تون یکی از بهترین منابع ویتامین Dاست که موجب سلامتی بافت استخوان و دندان میشود.